Grov överträdelse från denna lag kan innebär avstängning från Föreningen

 

Maxantal besökare

 

I ett steg för att hantera de striktare restriktioner som regeringen kommunicerade, har vi tagit fram ett max tak per anläggning för antal besökare i lokalen samtidigt.  Vi har tillgång till 1000 kvm vilket är lika med max 100 personer samtidigt i gymmet Landskrona. Häljarp har 800kvm vilket är lika med 80 personer samtidigt.

Detta maxtak har beräknats genom att vi räknat att vi ska kunna ha 10m2 per besökare, detta är en siffra som är väl tilltagen från de rekommenderade 2m social distansering som myndigheterna kommunicerat. Försök undvika att tärna på maskiner nära varandra.

Beräkning av maxantal:

Beräkningen är gjord utifrån totala kvm per anläggning (självklart finns det utrymmen som inte alla har access till som räknas in i den totala ytan för anläggningen, men i och med att vi räknat med väl tilltagna 10m2 ser vi att vi kan använda total ytan).

 

Nuläge:

Överlag har vi väldigt god marginal mellan antal besökare och vår maxgräns. Vi har analyserat besöksstatistik för December hittills och även gjort prognoser för Januari och vi ser tydligt att besöksnivåerna har gått ner ordentligt Vi kommer löpande analysera vår besöksstatistik och göra fortsatta prognoser för våra besök.

 

Övrigt:

Dusch och omklädningsrum stängs av och får ej nyttjas. (Enbart toaletterna är öppna.) Vissa konditons maskiner kommer att vara avstängda under pandemin.

Fikat i foajen stängs av.

Ingen spinning i häljarp pga för lite lokal. Aerobic passen i häljarp kommer att kunna hållas för enbart 6+1 ledare.