I ett steg för att hantera de striktare restriktioner som regeringen kommunicerat har vi tagit fram ett max tak per anläggning för antal besökare i lokalen samtidigt.

Beräkning av maxantal:

Beräkningen är gjord utifrån totala kvm per anläggning (självklart finns det utrymmen som inte alla har access till som räknas in i den totala ytan för anläggningen, men i och med att vi räknat med väl tilltagna 10m2 ser vi att vi kan använda total ytan).

 

Nuläge:

Överlag har vi väldigt god marginal mellan antal besökare och vår maxgräns. Vi har analyserat besöksstatistik för December hittills och även gjort prognoser för Januari och vi ser tydligt att besöksnivåerna har gått ner ordentligt

Vi kommer löpande analysera vår besöksstatistik och göra fortsatta prognoser för våra besök.

 

 

Gruppträning:

Här har vi redan tagit till oss reduceringar och dessa gäller framöver också:

7+1 instruktör per pass.

Se till att hålla avstånd och låt de som kört sitt pass komma ut innan nästa pass fyller på med nya deltagare.

 

Samtliga bastus stängs av tillsvidare. Ha respekt för varandra aoch se till att hålla er på säkert avstånd från  varandra. Covid -19 är långt ifrån över och de kommer ständigt rapporter om ökat sjukdoms antal.

 

Var rädda om er och varandra