Vi följer fortsatt de rekommendationer som vi och vår branschorganisation tagit fram tillsammans med FHM

 

Det är, återigen, en prövande situation vi står inför och det är med samma passion för Korpen/Actic och ett friskare samhälle som vi tog oss igenom den första vågen och som vi också kommer ta oss igenom denna andra våg av Corona. Nedan sammanfattar vi hur vi som förening ser på det aktuella läget och gårdagens uttalande om restriktioner från Stefan Löfven.

 

Gymbranschen är helt avgörande del av samhället för att hålla människor friska och välmående såväl psykiskt som fysiskt. Vi har sedan i våras tillsammans med Frisk/Korpen, vår branschförening, hållt en nära dialog med Folkhälsomyndigheten och anpassat vår verksamhet därefter.

Trots detta väljer Stefan Löfven att peka ut just gym som en av de saker man bör undvika och det tycker vi inte är rimligt. Vår hållning är fortsatt att vi följer myndigheternas rekommendationer och håller våra gym öppna för de som vill besöka oss och att det är viktigt att vi fortsätter röra på oss!

 

Så länge vi kan upprätthålla social distansering och myndigheterna inte uttryckligen ber oss att stänga kommer vi att hålla våra anläggningar öppna.

Det är varje individs egna val att besöka oss. Vi ser dessutom en dramatisk minskning av trafik på våra anläggningar vilket ytterligare stärker möjligheterna till social distansering.

Vi hyser en stor respekt för den aktuella situationen och vi har alla ett stort ansvar i att minska smittspridningen och vi agerar fortsatt med att noggrant följa de rutiner som vi satt upp samt möta våra oroliga medlemmar med respekt och medkänsla.

 

Frysningar

Gällande frysningar så håller vi även här fast vid de riktlinjer vi har idag och så länge vi kan upprätthålla säker träning, träning utan trängsel, mycket bygger på medlemmens respekt mot andra medlemmar.

 

Håll avstånd, torka av redskapen före o efter användning.

 

Nya restriktioner

Vi följer fortsatt de rekommendationer som vi och vår branschorganisation tagit fram tillsammans med FHM och de nya restriktionerna gällande max 8 personer påverkar inte dessa, då gym inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

 

Dock ändrar vi alla pass till 7 medlemmar + 1 instruktör

 

Med detta sagt så är vi ödmjuka inför att situationen kan ändras snabbt och att vi kommer anpassa oss efter de rekommendationer som myndigheterna ger. Tillsammans som förening gör vi stor skillnad för ett friskare samhälle genom träning och det förblir vår prioritet!