Korpen

Korpen utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut gällande Corona-viruset (Covid-19) och tar frågan på stort allvar.

Korpens  förhållningssätt har hela tiden varit att ta ansvar i den speciella situation som råder, att följa myndigheternas rekommendationer och beslut och att tillgängliggöra träning på ett säkert sätt.

– Vi ser att så många vill komma tillbaka till sin vardag och träna hos oss. Folkhälsomyndigheten betonar också vikten av fysisk aktivitet.

Vi vill dock poängtera vikten av att hålla avstånd och att stanna hemma när du känner minsta förkylnings eller corona symptom. Här hittar du Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer.

Här är direktlänken med information till dig som är 70+.

Korpens actions lista

  • Påminner våra medlemmar om aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att de ligger i ditt eget ansvar att följa rekommendationerna hos oss.
  • Anpassar gruppträningspassen för att minska risk för smittspridning genom att se över hur vi förflyttar oss, använder redskap och säkrar avstånd.
  • Skapar möjligheter för distansering i våra lokaler.
  • Tillgodoser möjligheterna till handtvätt och avtorkning av redskap.

 

Generella råd från Folkhälsomyndigeten till dig som tränar:

Du som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar. Då smittar du ingen annan.

  • Om du insjuknar under en idrottsaktivitet ska du gå hem direkt.
  • Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler.
  • Om möjligt, byt om hemma före och efter aktiviteter.
  • TORKA AV UTRUSTNING DU ANVÄNT FÖRE OCH EFTER .Torka av med desinfektionsmedel som finns tillgänglig i anläggningarna.
  • Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten. Handsprit är ett alternativ om du inte har tillgång till vatten

Vi kan inte nog betona vikten av att inte gå och träna tillsammans med andra när man känner minsta symptom. Det är lika viktigt för den egna hälsan, som för omgivningens hälsa.

Uppdaterad information om Coronaviruset på flera språk hittar du på krisinformation.se.